• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Wyniki akcji wysyłania Czerwonych Kartek

Do Prezesa Rady Ministrów – według szacunków „Iustitii” – trafiło ok. 1500–2000 czerwonych kartek od sędziów. Z uwagi na brak informacji z niektórych oddziałów są to dane szacunkowe. O przyczynach akcji pisaliśmy w poprzednim numerze Kwartalnika. Akcja była szeroko komentowana w mediach, w przychylnym tonie. Jej „happeningowy” charakter sprawił, że znalazła się nawet na czołówkach niektórych gazet.