• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Wyrok TSUE w sprawie przenoszenia polskich sędziów w stan spoczynku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 24.6.2019 r. wyrok w sprawie skargi, jaką na zmiany w polskim sądownictwie złożyła Komisja Europejska. Bruksela skarżyła nowe zasady przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polskie władze – obniżając wiek emerytalny sędziów SN, złamały unijne prawo, a konkretniej art. 19 ust. 1 TUE, który gwarantuje prawo do skutecznej ochrony sądowej1.

IS

1 Treść wyroku dostępna na: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=215341&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=11267550&fbclid=IwAR2pHG5yfxyEZ2zexlpCmUTpeijLsrRRUoAOD3-b-FmCUVmML6GNs2fczVI