• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Wzory pozwów o „kilometrówki”

Na przestrzeni ostatnich lat w różny sposób manipulowano wysokością kosztów dojazdu sędziów do siedziby sądu tzw. „kilometrówek”. Na stronie internetowej „Iustitii” można znaleźć wzory pozwów dla sędziów, którzy zdecydują się walczyć o niesłusznie zaniżone im świadczenia1. Wzory pozwów zróżnicowane są ze względu na to, czy sędzia dojeżdżał do siedziby sądu, czy mieszkając w siedzibie sądu dojeżdżał do pracy  poza siedzibę, do wydziału zamiejscowego. Pozwy dotyczą trzech okresów: do czerwca 2013 r., od lipca 2013 do końca 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. Za każdym razem argumentacja dotyczy nieprawidłowego określania wysokości „kilometrówek”, choć dla każdego z tych okresów nieco się różni.

(IS)

1 Zob. http://bit.ly/1TyaZvo.