• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

XVI Zebranie Delegatów

W dniach 4–6.3.2011 r. w Zegrzu odbyło się XVI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. Gośćmi zebra-nia byli: pierwsza prezes „Iustitii” sędzia Maria Teresa Romer i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownic¬twa sędzia Roman Kęska, do którego delegaci mieli wiele pytań. W związku z rezygnacją sędzi Barbary Nowackiej z pełnienia funk-cji w zarządzie, wybrano nowego członka zarządu – SSR Tomasza Marczyńskiego z SR w Bełchatowie. Z uwagi na to, że dotychczas pełnił on funkcję członka Komisji Rewizyjnej zaszła również konieczność wyboru nowego członka tej Komisji i na tę funkcję powołano SSR Bartłomieja Starostę z SR w Sulęcinie (wyboru tego dokonano w „podwójnym” głosowaniu, gdyż w pierwszym głosowaniu delegaci oddali po tyle samo głosów na dwóch kandydujących na to miejsce sędziów). Ponadto, Zebranie uchwaliło zmiany w statucie usprawniające funkcjonowanie stowarzyszenia, udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i zatwierdziło sprawozdanie finansowe. Podjęto również uchwałę programową, w sprawie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości, w sprawie limitów obciążenia sędziów i w sprawie raportu o stanie kadry sędziowskiej. Już wkrótce dostępna będzie również relacja wideo z zebrania, za której przygotowanie odpowiada Zespół Informacyjny. Uchwały programową i w sprawie limitów obciążenia zamieszczamy na następnej stronie, a pozostałe uchwały Zebrania dostępne są na: http://www.iustitia.pl/content/blogcategory/23/74