• Sprawy bieżące
  • Dodano 19 kwietnia 2013.

XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” w pigułce

W dniach 12 – 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu odbyło się XVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. W zebraniu udział wzięło ponad 150 delegatów oraz obserwatorzy.

Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także udzieliło absolutorium członkom Zarządu.

Kandydowali na stanowisko Prezesa SSP „Iustitia” Maciej Strączyński oraz Bartłomiej Przymusiński. Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję został Maciej Strączyński.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jan Leszczewski, Jacek Przygucki oraz Lech Wiśniewski. Do Zarządu wyłoniono: Hannę Kaflak-Januszko, Katarzynę Kijowską-Kukulską, Jolantę Korwin-Piotrowską, Mariusza Królikowskiego, Dorotę Marszałkowską, Ryszarda Rutkowskiego, Andrzeja Skowrona, Piotra Wanglera oraz Barbarę Zawiszę.

Zebranie przyjęło dziewięć uchwał, w tym uchwałę nakazującą członkom Zarządu złożenie rezygnacji w przypadku wyrażenia w trakcie kadencji zgody na delegację do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zebranie nie uchwaliło zmian w statucie Stowarzyszenia.