• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

XXVI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

W dniu 17.4.2021 r., niestety po raz kolejny w formie on-line odbyło się XXVI Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W trakcie zebrania połączyli się z nami goście: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sędzia Dariusz Zawistowski, członek Zarządu Lex Super Omnia prok. Mariusz Krasoń oraz prezes NRA adw. Przemysław Rosati.

Delegaci wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu przedstawionego przez Prezesa Zarządu Krystiana Markiewicza, wysłuchali rekomendacji członka Komisji Rewizyjnej Agnieszki Wojnarowicz-Posłusznej. Ponadto zobaczyli specjalne prezentacje z pracy Stowarzy­szenia.

W czasie głosowań delegaci przytłaczającą większością głosów przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili ­absolutorium wszystkim członkom Zarządu (powyżej 90% oddanych głosów na TAK). Delegaci pozytywnie ocenili pracę prof. K. Markiewicza (96% głosów na TAK).

Niemal jednomyślnie przyjęto również uchwały programowe. Za przyjęciem wszystkich trzech uchwał o charakterze programowym oddano 95–96% głosów.

Zgodnie z treścią przyjętych uchwał, sędziowie z Iustitii żądają m.in. uznania za nieważne nominacji dokonanych na wniosek upolitycznionej KRS (uchwała nr 4 SSP „Iustitia” w sprawie naprawy szkód wyrządzonych w sądownictwie).

„Te polityczne nominacje nie podlegają ochronie prawa, gdyż Prezydent Andrzej Duda i polityczna KRS złamali prawo przy ich wręczaniu. Dziś przypominamy, że ci, którzy prawo łamali, nie mogą odnieść z tego korzyści. Nasze stanowisko ma pełne oparcie w opinii rzecznika generalnego TSUE, wydanej do sprawy sędzi Moniki Frąckowiak. Prawo nie rodzi się z bezprawia” – mówi prof. K. Markiewicz.

Wybrano do Sądu Najwyższego osoby, które nigdy nie powinny zajmować urzędu sędziego. To była parodia rzetelnej procedury, decyzje podejmowano po kilkunastu minutach rozmowy. Prezydent wręczał nominacje, chociaż wiedział o wstrzymaniu procedury przez sąd administracyjny. Nie ma naszej zgody na bezprawie” – podkreśla rzecznik prasowy „Iustitii” sędzia ­Bartłomiej Przymusiński.

Uchwała podjęta niemal jednogłośnie przez delegatów przewiduje, że wynagrodzenia pobrane przez powołanych do SN powinny zostać zwrócone. „To powinna być w przyszłości przestroga dla wszystkich, którzy złamią prawo dla osobistych korzyści. Musimy pokazać, że warto być przyzwoitym i łamanie prawa nie opłaca się” – komentuje sędzia Paweł Juszczyszyn.

„Jesteśmy gotowi na prawdziwą reformę sądów, wprowadzenie do nich nowoczesnych rozwiązań informatycznych, uproszczenie komunikacji z obywatelami, wsparcie prawne – wszystko to, co przez Zbigniewa Ziobrę zostało porzucone na rzecz politycznego obsadzania stanowisk” – mówi B. Przymusiński.

W czasie obrad ogłoszono również wyniki konkursu na obywatelskiego laureata Honorowej Odznaki „­Iustitii”. Nagrodę, głosami obywateli, otrzymał sędzia Michał Lewoc z Sądu Rejonowego w Legnicy1.

IS

1 Więcej o zebraniu oraz pełna treść uchwał zob. https://iustitia.pl/4160-xxvi-zebranie-delegatow-ssp-iustitia-absolutorium-dla-czlonkow-zarzadu-i-plan-naprawy-sadow-przyjety-niemal-jednoglosnie; https://iustitia.pl/79-in­for­ma-
cje/4161-sedzia-michal-lewoc-z-legnicy-otrzymal-obywatelska-honorowa-odznake-iustitii; https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiad­cze­nia/4159-uchwaly-zwyczajnego-zebrania-delegatow-ssp-iustitia-w-dniu-17-kwietnia-2021r.