• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

XXVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

W dniach 1–3.4.2022 r. w Katowicach obradowało XXVIII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

1.4.2022 r. delegaci udzielili absolu­torium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu, a także przyjęli sprawozdanie finansowe. Ponadto delegaci przyjęli uchwałę o uwzględnieniu odwołania Zarządu od uchwały Zebrania Oddziału Płockiego i wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia sędziego Mariusza Królikowskiego. Delegaci przyjęli także uchwałę w sprawie utworzenia nowego Oddziału Stowarzyszenia z siedzibą we Włocławku.

2.4.2022 r. pierwszym akcentem obrad było wręczenie Honorowych Odznak „Iustitii”. Anna Begier, Agnieszka Buraczewska, Anna Głowacka, Jarosław Łuczaj, Tomasz Klimko, Marta Knotz, Marcin Walasik, Anna Wypych-Knieć, Urszula Żółtak – to sędziowie Laureaci Honorowej Odznaki „Iustitii” w 2022 r.! To m.in. dzięki ich pracy i zaangażowaniu w Polsce wciąż mówi się o wolności i zasadach, a nasz kraj nie zapada się całkiem w autorytaryzmy, chaos i bezprawie.

Obywatelską Honorową Odznakę „Iustitii” otrzymała sędzia Anna Głowacka. Pani Sędzia, która z ważnych powodów nie mogła uczestniczyć w zebraniu, wystosowała pisemne podziękowania1.

Następnie delegaci przeszli do wyborów Prezesa Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów po raz kolejny wybrało na tę funkcję sędziego prof. Krystiana Markiewicza. Za wyborem było 131 spośród 134 oddanych głosów.

Zebranie Delegatów wybrało również nowy zarząd. Są to: Małgorzata Stanek, Tomasz Zawiślak, Dorota Zabłudowska, Bartłomiej Przymusiński, Joanna Hetnarowicz-Sikora, Tomasz Marczyński, Arkadiusz Tomczak, Wojciech Buchajczuk i Katarzyna Kałwak. Z wyjątkiem Katarzyny Kałwak dla pozostałych członków zarządu to jest kolejna kadencja.

Zebranie przyjęło uchwałę programową:

„Stowarzyszenie Sędziów Polskich «Iustitia» będzie konsekwentnie podążać drogą do przywrócenia i utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej praworządności. Drogę tę wyznaczyły uchwały poprzednich Zebrań Delegatów.

Nie możemy ustąpić przed bezprawiem. Jesteśmy to winni Polkom i Polakom, naszym dzieciom i wnukom oraz poprzednim pokoleniom, które walczyły o to, aby nasza Ojczyzna była wolna, demokratyczna i praworządna.

Jesteśmy przekonani, że wolna i bezpieczna Polska, to Polska w Unii Europejskiej, silna wartościami tworzącymi fundamenty państwa prawa i opartymi na nich sojuszami.

W ostatnim czasie po raz kolejny odebraliśmy bolesną lekcję, że od ataku na instytucje strzegące demokracji i wolności się zaczyna, a potem wraz z władzą autorytarną może przyjść wojna. (…)”2.

Delegaci przyjęli także apel do asesorów sądowych oraz sędziów po ase­surze powołanych przy udziale neo-KRS:

„Wyrażamy zrozumienie dla sytuacji asesorów i  sędziów po asesurze – powołanych przy udziale neo-KRS – wynikającej ze specyfiki procedury powołania, co znalazło odzwierciedlenie w projekcie ustawy SSP „Iustitia”, popartym przez Porozumienie dla Praworządności. Jednocześnie zwracamy się do nich, aby wsparli Stowarzyszenie w walce o przywrócenie w Polsce fundamentów państwa prawa”.

Przez aklamację przyjęto uchwałę wyrażającą solidarność z Ukrainą:

„– Mieszkańcom Mariupola, Charkowa, Irpienia, Równego i tych wszystkich ukraińskich miast, których dotyka teraz przemoc wojny,

– Obywatelom Ukrainy tułającym się po świecie w nadziei na bezpieczniejszy los,

– Tym, którzy za wschodnią granicą Polski walczą dzisiaj o spokojną przyszłość swoich bliskich, o prawo do samostanowienia, wolność i szansę na życie w cywilizowanym świecie,

polscy sędziowie zgromadzeni w Katowicach na XXVIII Zwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich «Iustitia» przesyłają wyrazy solidarności.

Podkreślamy, że sprzeczna z prawem napaść Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę nie może być akceptowana przez demokratyczne państwa i musi spotkać się ze zdecydowanymi reakcjami międzynarodowej społeczności i wymiaru sprawiedliwości. Wszystkim, w tym sprawującym władzę, przypominamy że gwarantem właściwej ochrony praw człowieka przed dyktaturą jest siła prawa, a nie prawo siły. Polska i Ukraina są członkami międzynarodowej wspólnoty wolnych narodów, dla których ważne są prawda, uczciwość, szacunek dla każdego człowieka i umiłowanie wolności. Zapewniamy też, że jako sędziowie będziemy cały czas nieść pomoc potrzebującym – aż do zwycięstwa.

Nie umarła jeszcze Ukrainy ni chwała, ni wolność.

Jeszcze do Was, bracia Ukraińcy, uśmiechnie się los.

Sława Ukrajini!”

Trzeciego dnia obrad delegaci wysłuchali wystąpienia Pani Sędzi Eleny Żurawskiej z Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy, która opowiedziała o sytuacji sądownictwa w Ukrainie i ukraińskich sędziów.

IS

1 Całość podziękowań na stronie: https://www.iustitia.pl/4424-obywatelska-honorowa-odznake-iustitii-2022-r-otrzymala-sedzia-ania-glowacka.

2 Cała uchwała na stronie: https://www.iustitia.pl/4427-uchwala-programowa-xxviii-zwyczajnego-zebrania-delegatow-ssp-iustitia-w-katowicach