• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Zamieszanie w zgromadzeniach okręgów

Likwidacja sądów przez ministra Gowina skutkowała utratą mandatów przedstawicielskich przez sędziów zlikwidowanych sądów w zgromadzeniach okręgów. Gdy dokonano nowych wyborów, w połączonych sądach wybrani zostali wspólni przedstawiciele. Gdy jednak w ostatnim czasie sądy zaczęto przywracać, ci z nich, którzy są sędziami sądów przywróconych, znowu utracili mandaty – nie mogą reprezentować sądów przejmujących, bo nie są ich sędziami. W ten sposób zachwiana została zasada proporcjonalnego reprezentowania wszystkich sądów w zgromadzeniach. W związku z powyższym 19.4.2015 r. zarząd „Iustitii” zaapelował do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań zapobiegających zamieszaniu w organach sędziowskiego samorządu1.

(IS)

1 Zob. http://bit.ly/1O1G8Uh.