• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

Zamrożenie waloryzacji
– są już pozwy

Takiego pośpiechu w uchwalaniu i publikowaniu aktu prawnego, jak przy tzw. ustawie okołobudżetowej1 dawno nie widzieliśmy. Ustawa uchwalona 22.12.2011 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw noszącym datę 30.12.2011 r. Czy publikator ten był dostępny w sprzedaży już tego dnia – nie wiemy. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Kwartalnika, Rząd wycofał się z pierwotnego pomysłu trwałej zmiany zasad waloryzacji i ostatecznie uchwalony przepis dotyczy tylko roku 2012, w którym to za podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego przyjęte będzie przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. (a nie 2011). Nie zostały za to uchwalone przepisy odbierające autonomię budżetową TK, SN, NSA – przypomnijmy, że autonomii takiej nie mają sądy powszechne. Wycofanie się Rządu z tego pomysłu miało być może związek z wyjątkowo stanowczą wypowiedzią Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, który stwierdził: „Taki projekt nie powinien nigdy stać się obowiązującym prawem. Gdyby tak się stało, od tego jest TK, żeby przywrócić porządek prawny zgodny z ustawą zasadniczą”2.

Jeżeli chodzi o zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r., dało to budżetowi oszczędność 93,8 mln zł, a więc zaledwie 19% kosztu funkcjonowania gabinetów politycznych, w których politycy mogą zatrudniać osoby nieposiadające żadnych kwalifikacji. Wiemy również, że w 2012 r. będą miały miejsce podwyżki dla szeregu innych grup opłacanych z budżetu państwa. W tej sytuacji zamrożenie waloryzacji wynagrodzeń sędziów w naszej ocenie naruszyło Konstytucję. Naruszenia Konstytucji upatrujemy także w niezwykle krótkim okresie vacatio legis. Z tych powodów zorganizowana została akcja składania pozwów o zapłatę wynagrodzenia opar­tego na zasadach obowiązujących dotychczas. Do zarządu „Iustitii” dociera coraz więcej sygnałów, że sędziowie wnoszą pozwy i zostały wydane już nawet pierwsze nakazy zapłaty. Skargę konstytucyjną złożył, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, I Prezes Sądu Najwyższego. Sprawa otrzymała sygnaturę K 1/12. W stanowisku Ministra Finansów zajętym w tym postępowaniu czytamy: „orzeczenie o niezgodności z Konstytucją RP przywołanych przepisów wywołałoby wielowymiarowe skutki, nie tylko ekonomiczne, ale także o podłożu społecznym i międzynarodowym. Konsekwencje przyjętego orzeczenia powinny zatem być rozpatrywane z uwzględnieniem wszystkich tych aspektów łącznie”. Pozostawiamy to bez komentarza.


1 Ustawa z 22.12.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U. Nr 291, poz. 1707.

2 „Dziennik Gazeta Prawna” z 21.11.2011 r., Bunt przeciwko Rostowskiemu. Pomysł niezgodny z konstytucją?