• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(25)/2016, dodano 27 listopada 2016.

Zaproszenie Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwości do rozmów o sądownictwie

Dnia 26.8.2016 r. Zarząd „Iustitii” skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy1 oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro2 uprzejmą prośbę o spotkanie, którego tematem byłaby sytuacja sądownictwa w Polsce. Fragment zaproszenia do Prezydenta RP: „Ufamy, że działanie Pana Prezydenta jako gwaranta przestrzegania Konstytucji opartej na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej pozwoli na wyjaśnienie i rozwiązanie problemów powstałych wokół polskiego sądownictwa. Wysłuchanie przez Pana Prezydenta głosu polskich sędziów przyczyni się z pewnością do budowania rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi organami władzy i pomoże w budowaniu autorytetu ­Państwa”.

1 Zob. http://iustitia.pl/oswiadczenia/1367-za­proszenie-prezydenta-rp-do-rozmow.

2 Zob. http://iustitia.pl/oswiadczenia/1366-za­proszenie-ms-do-rozmow.