• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Zarząd ENCJ wzywa polski parlament do ujawnienia listy poparcia członków nowej KRS

W dniu 15.8.2019 r. Zarząd Eeuropejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) wezwał polski parlament do ujawnienia list poparcia dla kandydatów do ­nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS).

W specjalnym liście Prezes ENCJ wskazał, iż Zarząd ENCJ z uwagą śledzi rozwój sytuacji w zakresie reformy polskiego sądownictwa1.

IS

1 Zob. całość listu: https://iustitia.pl/79-informacje/3236