• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Zarząd SSP „Iustitia” o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez członków Izby Dyscyplinarnej

Zarząd SSP „Iustitia” złożył zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego przez członków Izby Dyscyplinarnej działających przy Sądzie Najwyższym: Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, którzy 4.2.2020 r., mimo Uchwały Połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej i Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.1.2020 r., stwierdzającej, że nienależyta obsada sądu w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 KPK albo sprzeczność składu sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 KPC zachodzi także wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek KRS ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8.12.2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw1, nie powstrzymali się od wykonywania czynności sędziowskich, a ponadto rozpoznali zażalenie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego na postanowienie Izby Dyscyplinarnej odmawiające zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna, które nie przysługiwało Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w przedmiotowej sprawie2.

IS

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 3.

1 Więcej informacji: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3692-zarzad-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-zawiadamiania-o-popelnieniu-przewinienia-dyscyplinarnego