• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Tomasza Marczyńskiego

Sędzia Anna Gąsior-Majchrowska Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim wykonała polecenie rzecznika dyscyplinarnego Przemysława Radzika, który 3.8.2020 r. na piśmie zwrócił się do lokalnych rzeczników dyscyplinarnych o ściganie ponad 1200 sędziów podpisanych pod listem otwartym do OBWE w kwietniu 2020 r. w sprawie organizacji wyborów w terminie majowym. Postawiła zarzuty sędziemu Tomaszowi Marczyńskiemu z Sądu Rejonowego w Bełchatowie, członkowi naszego Zarządu.

Zarzuca sędziemu m.in.: podpisanie listu otwartego to „podjęcie aktywności w sferze publicznej poprzez zajęcie czynnej postawy w bieżącym sporze politycznym formułując własny pogląd i opowiadając się przeciw konkretnym rozwiązaniom proponowanym przez jedną z partii politycznych w związku z procesem legislacyjnym” i epidemią. Tym samym sędzia prowadził działalność uchybiającą godności urzędu i podważył status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy SN1.

IS

1 Zob. więcej: https:/iustitia.pl/79-informacje/ 3932-piotrkow-trybunalski-zarzuty-dyscyplinarne-dla-sedziego-tomasza-marczynskiego-wiceprezesa-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia