• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego Waldemara Żurka

Zastępca Rzecznika Dyscyplinar­nego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik postawił sędziemu Waldemarowi Żurkowi zarzuty w związku z wywiadem udzielonym portalowi Prawo.pl, zatytułowanym: „Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach”1.

IS

1 Wyrok zob. https://iustitia.pl/3412-wyrok-tsue-w-sprawie-izby-dyscyplinarnej-i-neokrs-wyrok-z-uzasadnieniem.