• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 5 czerwca 2019.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędzi Aliny Czubieniak

22.3.2019 r. Alina Czubieniak SSO w Gorzowie Wielkopolskim została ukarana upomnieniem przez Izbę Dyscyplinarną SN za wydanie prawidłowej decyzji procesowej w sprawie aresztowej. Orzeczenie to zapadło pomimo wyroku uniewinniającego w I instancji i złożenia wniosków o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Dyscyplinarnej, a to wobec poważnych wątpliwości natury konstytucyjnej co do prawidłowości obsadzenia Izby, jak również przepisów dotyczących tej Izby.

25.3.2019 r. sędzia Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie możliwego dopuszczenia się przez sędzię Alinę Czubieniak przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności zawodu, a to w związku z wypowiedziami Pani Sędzi po wyroku Izby Dyscyplinarnej1.

IS

1 Więcej zob. https://iustitia.pl/79-infor­ma­cje/ 2939-zastepca-rzecznika-dyscyplinarnego-przemyslaw-radzik-podjal-czynnosci-wyjasniajace-w-zwiazku-z-wypowiedziami-w-mediach-pani-sedzi-aliny-czubieniak-ukaranej-w-piatek-za-wydanie-prawidlowego-orzeczenia