• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych podejmuje działania wobec sędziów w związku z ich działalnością edukacyjną

Jak zapewne pamiętacie z ­naszych komunikatów na przełomie lipca i sierpnia, sędziowie – członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w PolAndRock Festival, gdzie prowadzili działalność edukacyjną polegającą m.in. na prezentowaniu symulacji rozprawy cywilnej i karnej. W związku z tym działania dyscyplinarne podjął wobec niektórych z nich zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, uznając, że użycie w trakcie symulacji stroju urzędowego w postaci togi oraz łańcucha sędziowskiego narusza powagę urzędu i stanowi ujmę godności urzędu sędziego. Same zaś symulacje Pan Rzecznik określił mianem „parodii”. Rzecznik wezwał sędziów do złożenia wyjaśnień. Działanie takie spotkało się ze sprzeciwem zarówno SSP „Iustitia”, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działalność edukacyjną.

Uchwały w tym zakresie podjęły zarządy oddziałów: radomskiego i warszawskiego.

W uchwałach tych wskazano, że sędziowie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika, związanych z prowadzeniem czynności wyjaśniających dotyczących udziału sędziego Arkadiusza Krupy w działaniach edukacyjnych podczas festiwalu Pol’and’Rock w sierpniu 2018 r. Sprzeciwiają się określaniu symulacji rozprawy mianem „parodii” i przyjmowaniu, że posłużenie się w czasie jej trwania strojem urzędowym przynosi ujmę godności sędziego.

Członkowie Zarządu Oddziału warszawskiego wskazali, iż: „formułowanie podobnych zarzutów jest w naszej ocenie wyrazem pogardy dla tych, którzy nieodpłatnie poświęcają swój czas i doświadczenie, by w najbardziej czytelny sposób, przybliżać obywatelom – już od najmłodszych lat – wiedzę o ich prawach i obowiązkach, kształtować zdolność upominania się o nie, wzbudzać szacunek dla idei państwa prawa, a także – dla pracy sędziego. Stoimy przy tym na stanowisku, że imprezy masowe – tak jak szkoły i przedszkola – nie są miejscami mniej właściwymi dla tej działalności aniżeli uczelnie i sale sądowe”.

Apelujemy w związku z tym o solidarność z koleżankami i kolegami ­prowadzącymi naprawdę wyjątkową działalność edukacyjną. O kolejnych działaniach Stowarzyszenia w tym przed­miocie będziemy starali się informować na bieżąco.

IS