• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Zawieszenie Sędziego Krzysztofa Chmielewskiego było bezprawne

Izba Odpowiedzialności Zawodowej przy Sądzie Najwyższym 7.2.2023 r. uchyliła decyzję Izby Dyscyplinarnej ze stycznia 2022 r. o bezterminowym zawieszeniu sędziego Chmielewskiego. Izba orzekła, że sędzia Krzysztof Chmielewski z Sądu Okręgowego w Warszawie nie mógł zostać zawieszony za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE.
Dlatego uchyliła decyzję nielegalnej Izby Dyscyplinarnej ze stycznia 2022 r. o bezterminowym zawieszeniu. IOZ podkreśliła, że w świetle wyroków europejskich Trybunałów Izba Dyscyplinarna nie była sądem1.

IS

1 Więcej na ten temat przeczytacie pod adresem: https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscypli­nar­ne/4632-zawieszenie-sedziego-chmie­lew­skiego-bylo-bezprawne.