• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(19)/2015, dodano 30 maja 2015.

„Zdanie odrębne” do uchwały KRS

– To sytuacja bezprecedensowa, żeby organ władzy wykonawczej umieszczał na swoich stronach internetowych teksty informujące o rzekomych zdaniach odrębnych członków Krajowej Rady Sądownictwa – napisał rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. To reakcja na kuriozalny komunikat, który znalazł się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ministerialni urzędnicy postanowili ogłosić „zdanie odrębne” dotyczące krytycznej wobec noweli PrUSP uchwały KRS z 5.3.2015 r. i poniekąd skorygować w ten sposób stanowisko konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Nie podali przy tym, kto i w jakim trybie zgłosił przedmiotowe „zdanie odrębne”, a sam komunikat podpisany był przez „Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji”.

Żaden przepis rangi konstytucyjnej, ustawowej czy regulaminowej nie przewiduje możliwości zgłaszania zdania odrębnego do uchwał KRS. Owszem, mogą się zdarzyć i wielokrotnie zdarzają się wypadki, że uchwały tego organu nie zapadają jednomyślnie (co jest typowe dla organów kolegialnych), jednak nie ma prawnej możliwości zgłaszania zdania odrębnego, jak to ma miejsce np. przy wyrokach zapadających w składach wieloosobowych.

Stanowisko Stowarzyszenia „Iustitia” dostępne jest na stronie: www.iustitia.pl.

(IS)