• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Zmiany procesu nominacyjnego

W dniu 24.1.2014 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą procedurę nominacji sędziów1. Założeniem ustawy było skrócenie procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich. Ustawa przewiduje m.in. powstanie elektronicznego systemu zgłoszeń. W celu uniknięcia zgłaszania się przez kandydatów równocześnie na wiele stanowisk, wprowadzono zakaz zgłaszania się na więcej niż jedno stanowisko, obowiązujący aż do zakończenia procedury konkursowej wobec kandydata.
Przepis ten był przedmiotem krytyki Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, a także SSP „Iustitia” jako nadmiernie restrykcyjny. (BP)

 

1 Druk nr 1639, dostępny na: www.sejm.gov.pl.