• Artykuły, Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Artykuł 75 § 1a Kodeksu karnego – oczekiwania a rzeczywistość

Środki masowego przekazu systematycznie prezentują przypadki stosowania przemocy w rodzinie, niektóre bardzo drastyczne. Pokazywane czy opisywane historie wywołują żywe reakcje społeczne i w zasadzie wszyscy są zgodni co do tego, że obowiązujące prawo powinno zawierać instrumenty pozwalające na skuteczne reagowanie na tego rodzaju patologie. Instrumenty takie miała zapewnić nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1. Czy polski ustawodawca sprostał tym zadaniom? Poniżej przedstawiamy przebieg prac legislacyjnych oraz uwagi co do możliwości stosowania w praktyce wprowadzonego do Kodeksu karnego z dniem 1.8.2010 r. art. 75 § 1a.
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)