• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – wybrane problemy praktyczne

Krystian Mularczyk*, Grzegorz Miś**

Dnia 19.7.2010 r. weszła w życie ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym1. W niniejszym artykule przedstawiono cele wprowadzenia nowej regulacji oraz charakterystykę postępowania grupowego. Jego istotę stanowi to, że po stronie powodowej zaistnieć musi minimum 10-osobowa grupa, która działając przez swojego reprezentanta (będącego powodem) występuje z jednorodzajowymi roszczeniami, przy czym zakres możliwych do dochodzenia w tym postępowaniu roszczeń jest ograniczony. Na uwagę zasługuje wprowadzenie w tym postępowaniu przymusu adwokacko-radcowskiego oraz możliwości uzależnienia wynagrodzenia pełnomocnika wyłącznie od wyniku procesu. Autorzy wskazali zasady dochodzenia roszczeń w przypadku powództwa o zasądzenie oraz istotę powództwa o ustalenie odpowiedzialności pozwanego. Omówili właściwość i wybrane czynności sądu w postępowaniu grupowym, podkreślając przy tym, że ostrożna postawa sędziów będzie w praktyce decydować o osiągnięciu zakładanych przez ustawodawcę celów regulacji i przeciwdziałać nadużywaniu nowych procedur.
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)