• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Kontrowersje wokół nadawania klauzul wykonalności

W dniu 22.11.2010 r.1 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 182 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych2, wbrzmieniu obowiązującym do 31.12.2009 r., jest niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych3, a przez to jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zakwestionowany przepis regulował sposób nadawania klauzuli wykonalności. Poniżej przedstawiamy streszczenie uzasadnienia tego wyroku wraz z kilkoma krytycznymi komentarzami, będącymi rozwinięciem opinii wyrażonych na internetowym Forum Sędziów RP.

Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)