• Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Odmowa przyjęcia świadczenia w razie zwłoki dłużnika

Michał Krzewicki

(inne teksty tego autora)

Instytucja zwłoki dłużnika ma ogromne znaczenie dla obrotu prawnego, gdyż terminowość w wykonywaniu zobowiązań jest istotnym warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania. Spełnienie świadczenia we właściwym czasie jest podstawowym elementem należytego wykonania zobowiązania, a tym samym podstawowym obowiązkiem dłużnika. Z tego względu pozycja wierzyciela została w tym zakresie znacznie wzmocniona, gdyż w razie nieterminowego świadczenia przysługuje mu cały szereg uprawnień uregulowanych w art. 477–481 oraz 491 i 492 KC. Jednym z nich jest prawo odmowy przyjęcia świadczenia na podstawie art. 477 § 2 KC.
Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)