• Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Propozycje dotyczące wprowadzenia w KPK art. 11a (umorzenie oportunistyczne)

dr Sebastian Ładoś

(inne teksty tego autora)

Pomimo dominującej w polskim procesie karnym zasady legalizmucoraz częściej można spotkać się z postulatem rozszerzenia wyjątków oportunistycznych od tej zasady. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty przemawiające za wprowadzeniem umorzenia oportunistycznego do KPK oraz proponowane brzmienie przepisu, a także omówiono przesłanki zastosowania tej instytucji i dokonano porównania z funkcjonującymi już w procesie karnym instytucjami. Niestety w ostatnich nowelizacjach Kodeksu postępowania karnego problem umorzenia oportunistycznego został pominięty1. Być może jednak koncepcja wprowadzenia art. 11a do KPK zostanie uwzględniona w trakcie prac legislacyjnych, które zapowiedziano na okres jesienno-zimowy 2010–2011 r.2.

Wprowadzenie

Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)