• Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

Uwagi o (nie)rzeczywistym zbiegu przepisów ustawy na tle relacji art. 178a § 4 in fine do art. 244 KK .

Sądy orzekające w sprawach karnych mają za zadanie zadośćuczynić wymogowi, aby cała zawartość kryminalnopolityczna zachowania sprawcy została oddana w kwalifikacji prawnej przypisanego mu czynu. Czasem jednak w praktyce wymiaru sprawiedliwości rozstrzygnięcie zagadnienia, kiedy dla oddania całości kryminalnej zawartości czynu sprawcy konieczne jest odwołanie się do konstrukcji kumulatywnej kwalifikacji, a w jakich sytuacjach z uwagi na reguły wyłączania wielości ocen nie jest to potrzebne, nie należy do prostych zadań. Od czasu wejścia w życie ustawy z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny i zmianie niektórych innych ustaw1 przykładem właśnie takiej sytuacji stało się zagadnienie relacji przepisu art. 178a § 4 KK in fine do art. 244 KK. W postanowieniach z 19.1.2012 r.2 Sąd Najwyższy wskazał kierunek rozstrzygnięcia tego problemu interpretacyjnego. Poniżej przedstawione komentarze do tych orzeczeń najwyższej instancji sądowej pokazują jednak, że spór wokół relacji przepisu art. 178a § 4 KK in fine do art. 244 KK nie zmierza ku końcowi.

Dostęp do pełnych tekstów mają zalogowani (Login) Użytkownicy będący członkami SSP „Iustitia” lub prenumeratorami Kwartalnika (wersji drukowanej lub elektoroniczej - możliwość zakupu prenumeraty www.e-księgarnia.beck.pl)