• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Aktualna sytuacja hiszpańskiej judykatury

Anna Bednarek
(inne teksty tego autora)

Akcję protestacyjną hiszpańskich sędziów i prokuratorów poparło Stowarzyszenie ­MEDEL – Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności. W opublikowanym na stronie internetowej komunikacie4 wskazano, że: „niedopuszczalne jest niedocenianie wagi podziału władz, podstawy państwa prawa pod pretekstem kryzysu” i nawoływało do „rozpoczęcia dialogu, by rozwiązać problemy”. Zdaniem ­MEDEL, w aktualnej sytuacji uprawnione jest, by hiszpańscy sędziowie i prokuratorzy zwrócili uwagę społeczeństwa na powagę sytuacji.

Dnia 25.2.2013 r. organizatorzy strajku poinformowali, że w akcji uczestniczyło 2662 sędziów i prokuratorów. W dniu strajku nie odbyło się około 10 000 rozpraw w całej Hiszpanii. Sędziowie bądź pozostawali w swoich gabinetach wywieszając informację o strajku, bądź też wzięli udział w demonstracjach przed budynkami sądów. Z uwagi na fakt, że ani Minister Sprawiedliwości, ani inni przedstawiciele władzy wykonawczej nie podjęli żadnych kroków w celu nawiązania kontaktu i rozpoczęcia dialogu, organizatorzy uprzedzają o możliwości organizowania akcji protestacyjnych w przyszłości.

Należy z uwagą śledzić losy akcji protestacyjnej sędziów i prokuratorów hiszpańskich i wspierać ich w walce o prawidłowo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, zapewniający obywatelom efektywny dostęp do sądów i możliwość korzystania z przysługujących im praw.

Anna Bednarek - autorka jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, członkiem zespołu ds. międzynarodowych SSP „Iustitia”.

1 Warto w tym miejscu wskazać, że w odróżnieniu od struktury sądów w Polsce wszystkie sądy i trybunały w Hiszpanii są jednoosobowe, z wyłączeniem Sądu Najwyższego, Audiencia Nacional (sąd I instancji lub apelacyjny z siedzibą w Madrycie), Wyższych Trybunałów Sprawiedliwości i Sądów Okręgowych (tzn. 1 sędzia = 1 sąd).

2 Dotychczas dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób fizycznych był bezpłatny; obowiązek uiszczenia opłaty od pozwu dotyczy osób prawnych.

3 Sędzia José Luis Requiero, Yo no, „Tribuna” z 19.2.2013 r.

4 Dostępny na: www.medelnet.org.

Strona 3 z 3123