• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Informacje o sytuacji sędziów i sądownictwa w wybranych krajach

Bułgaria

W Bułgarii problemem jest skład Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) oraz wzmagający się nacisk populistycznych partii politycznych na decyzje sędziowskie. Wobec KRS wysuwane są uzasadnione zarzuty nepotyzmu. Rada zajmuje się głównie sobą, a nie obroną niezależności sądów. Na fali walki z (rzeczywiście istniejącą i bardzo poważną) korupcją aresztowano wiele osób bez jakichkolwiek dowodów. Sądy bułgarskie zwolniły te osoby z aresztów, gdyż waktach znajdowało się mniej dowodów i informacji na temat rzekomej działalności przestępczej aresztowanych, niż w gazetach. Minister Spraw Wewnętrznych zareagował na to w ten sposób, że publicznie zarzucił sędziom, iż są w zmowie z mafią i z tego powodu wydają określone decyzje procesowe, a w dniu 3.5.2010 r. wystąpił w parlamencie z projektem utworzenia specjalnego sądu ds. walki z korupcją, co zaskoczyło nawet Ministra Sprawiedliwości, albowiem Konstytucja Republiki Bułgarii zakazuje tworzenia sądów specjalnych. Próby przekonania przez Bułgarskie Stowarzyszenie Sędziów8 władz, że nie wolno aresztować ludzi bez dowodów, że nie pozwala na to ani prawo krajowe, ani unijne czy międzynarodowe, a próba wprowadzenia tego rodzaju praktyki zostałaby bezwzględnie napiętnowana (o czym przekonuje orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu), nie odniosły skutku. Premier (oskarżany zresztą o kryminalną przeszłość) publicznie stwierdził, że w czasach kryzysu najlepszym środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Nagonka na wymiar sprawiedliwości w Bułgarii trwa i w związku z tym ESS zdecydowało się wysłać tam misję, by na miejscu ustalić, jak dokładnie wygląda sytuacja.

Na stronie internetowej kwartalnika www.kwartalnikiustitia.pl dostępne będą relacje dotyczące problemów sędziów w Wenezueli i Turcji.


5 http:/www.althingi.is/vefur/upplens.html.

6 http:/www.zdruzenie.sk.

7 http://www.sudije.rs/en/Decision of the Constitutional Court VIIIU No. 102-2010.doc.

8 www.judgesbg.org.

Strona 3 z 3123