• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 10 stycznia 2023.

Kilka uwag w odniesieniu do sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE C-276/20

Bogdan Jędrys
(inne teksty tego autora)

Komentarz dotyczący przesłanek omawianego wniosku

Koledzy, sędziowie europejscy z Niemiec zdawali sobie sprawę z istotnych wad instytucjonalnych ich systemu organizacji sądownictwa i domagali się reform strukturalnych. Żądali od wielu lat wprowadzenia systemu na wzór obowiązującego w Polsce do października 2015 r. Obserwując wydarzenia w Polsce następujące po 2015 r. doszli do przekonania, że działania te należy zintensyfikować, bowiem, jak to widać na polskim przykładzie i ich silna aktualnie demokracja, może być również bardzo szybko zaprzepaszczona przez polityków. Konsekwencją tego przeświadczenia stało się poszukiwanie pomocy w Trybunale Europejskim oraz bezpośrednio omawiany wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Na czym polega różnica między demokracją, a systemem tworzonym w Polsce z perspektywy sędziego niemieckiego:

– sędzia niemiecki nie ma żadnych wątpliwości, że rząd i parlament jego kraju uszanuje decyzję Trybunału Europejskiego;

– sędziowie z Erfurtu nie doznali żadnych szykan w związku ze złożeniem przez nich omawianego wniosku, który dotyczy instytucjonalnych wad ich wymiaru sprawiedliwości i w istocie głęboko krytykuje ich system. Nie wszczęto przeciwko nim żadnego postępowania dyscyplinarnego itp;

– sąd z Erfurtu nie ma żadnych wątpliwości, że Trybunał Europejski ma kompetencję do rozstrzygania w sprawie niezależności sędziów.

Na zakończenie chciałbym, aby koleżanki i koledzy sędziowie zwrócili szczególną uwagę na instytucję wskazaną w pkt (gg) zaprezentowanego powyżej uzasadnienia, a mianowicie instytucję skargi (szeregowego) sędziego do sądu (dyscyplinarnego) na zachowania między innymi sędziów funkcyjnych, członków rządu w szczególności ministra sprawiedliwości, parlamentarzystów w przypadku ich ingerencji w niezawisłość sędziowską. Moim zdaniem może to być bardzo ważna dodatkowa gwarancja naszej niezależności, którą należy rozważyć przy kształtowaniu niezależnej struktury sądownictwa w przyszłości. Tego typu gwarancja oczywiście wykracza poza możliwości intelektualnie aktualnych decydentów.

Several remarks with respect to the CJEU case C-276/20

The article discusses the judgment of the CJEU in case C-267/20. German judges demanded structural reforms of the justice system mindful of the institutional errors in the organisations of the judiciary. The request for a preliminary ruling was submitted by Landgericht Erfurt (Germany).

The author notes the institution of a judge’s complaint to a disciplinary board against the conduct of judges holding executive positions perceiving it as an additional guarantee of judicial independence.

Key words: judicial independence, judicial neutrality, principle of effectiveness, impartiality

* Autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Strona 4 z 41234