• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa

Z kolei 1.3.2018 r. zarząd SSP „Iustitia” podjął uchwałę następującej treści:

Zarząd SSP „Iustitia” stwierdza, że każdy członek Stowarzyszenia winien powstrzymać się od działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. Zebranie Delegatów dwukrotnie tj. podczas XXII Zebrania Delegatów w 2017 r. i XXIII Zebrania Delegatów w 2018 r. zwracało uwagę, że udział sędziów w niekonstytucyjnej procedurze powoływania członków KRS, świadczy o braku poszanowania wartości i celów statutowych Stowarzyszenia, wśród których zasadniczą rolę odgrywa umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zebranie Delegatów apelowało również o rezygnację – w razie udziału w procedurze wyborczej do KRS – z członkostwa w Stowarzyszeniu. W związku z udziałem członków Stowarzyszenia w procedurze wyborczej do KRS, Zarząd składa wniosek o wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu:

1)  sędziego Dariusza Drajewicza – przez Oddział w Warszawie,

2)  sędziego Marka Jaskulskiego – przez Oddział w Poznaniu,

3)  sędzi Joanny Kołodziej-Michałowicz – przez Oddział w Słupsku,

4)  sędziego Jędrzeja Kondka – przez Oddział w Warszawie,

5)  sędziego Macieja Nawackiego – przez Oddział w Olsztynie,

6)  sędziego Roberta Pelewicza przez Oddział w Tarnobrzegu,

7)  sędziego Rafała Puchalskiego – przez Oddział w Przemyślu.

W toku prowadzonej procedury, Marszałek Sejmu odmówił upublicznienia list sędziów popierających zgłoszone kandydatury. Żaden z uczestniczących w procedurze sędziów nie stawił się przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ustaliła i przedstawiła Sejmowi listę kandydatów. Na 59. posiedzeniu Sejmu, 5.3.2018 r., głosami posłów partii Prawo i Sprawiedliwość i ugrupowania Kukiz 15, Sejm wybrał 15 nowych członków KRS. Pozostałe kluby parlamentarne nie wzięły udziału w wyborach, uznając bezprawność trybu, w jakim się odbyły.

Spośród wybranych, rekomendację klubu Prawo i Sprawiedliwość uzyskali wcześniej:

1)  Rafał Puchalski, SSR w Jarosławiu, do 2018 r. delegowany do MS, powołany w 2018 r. Prezes SO w Rzeszowie i na ten czas delegowany do SA w Rzeszowie, zgłoszony do KRS przez Michała Bukiewicza, SSR dla Warszawy Pragi-Południe, powołanego we wrześniu 2017 r. Prezesa SR dla Warszawy Pragi-Południe i jednocześnie delegowanego do SO w Warszawie;

2)  Dariusz Drajewicz, SSR dla Warszawy-Mokotowa, powołany w 2017 r. Wiceprezes SO w Warszawie i delegowany do SO w Warszawie, zgłoszony do KRS przez Łukasza Kluskę, SSR w Pruszkowie, powołanego w 2017 r. Prezesa SR w Pruszkowie, który podlega Prezesowi SO w Warszawie;

3)  Jarosław Dudzicz, RSR w Słubicach, powołany w listopadzie 2017 r. Prezes SO w Gorzowie Wielkopolskim i delegowany do SO w Gorzowie Wielkopolskim, zgłoszony do KRS przez Annę Kuśnierz-Milczarek, SSR w Gorzowie Wielkopolskim, powołaną w listopadzie 2017 r. Prezes SR w Gorzowie Wielkopolskim;

4)  Teresa Kurcyusz-Furmanik, SWSA w Gliwicach, zgłoszona do KRS przez Szczepana Praxa, SNSA oraz przez Ryszarda Orła, przedstawiciela grupy obywateli;

5)  Ewa Łąpińska, SSR w Jaworznie, zgłoszona do KRS przez Patrycję Potejko, SSR w Jaworznie, córkę Mieczysława Potejko od lipca 2017 r. Wiceprezes SO w Krakowie;

6)  Leszek Mazur, SSO w Częstochowie, brat Witolda Mazura powołanego w 2017 r. Prezesa SA w Katowicach, zgłoszony do KRS przez Iwonę Łyszczarz-Witecką, SSR w Częstochowie;

7)  Maciej Nawacki, SSR w Olsztynie, powołany w grudniu 2017 r. Prezes SR w Olsztynie, zgłoszony do KRS przez Michała Lasotę, SSR w Nowym Mieście Lubawskim, powołanego w styczniu 2018 r. Prezesa SR w Nowym Mieście Lubawskim;

8)  Dagmara Pawełczyk-Woicka, SSR dla Krakowa-Podgórza, od 2017 r. wskazana przez Ministra Sprawiedliwości, członek Rady Programowej KSSiP, do 2018 r. delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołana w 2018 r. Prezes SO w Krakowie, zgłoszona do KRS przez Dariusza Pawłyszcze, Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości;

9)  Paweł Kazimierz Styrna, SSR w Wieliczce, powołany w lutym 2018 r. Wiceprezes SO w Krakowie, zgłoszony do KRS przez Jakuba Stryrnę.

Natomiast członkami KRS z rekomendacji ugrupowania Kukiz 15 zostali:

1)  Grzegorz Furmankiewicz, SSR w Jaśle, zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości;

2)  Marek Jaskulski, SSR Poznań-Stare Miasto, zgłoszony do KRS przez Daniela Jurkiewicza, SSR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;

3)  Joanna Kołodziej-Michałowicz, SSR w Słupsku, w 2018 r. delegowana do orzekania w SA w Gdańsku, zgłoszona do KRS przez Andrzeja Michałowicza (męża), SSR w Słupsku, powołanego w grudniu 2017 r. na Prezesa SO w Słupsku;

4)  Jędrzej Kondek, SSR dla m.st. Warszawy, zgłoszony do KRS przez Marcina Romanowskiego, Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości;

5)  Zbigniew Stanisław Łupina, SSR w Biłgoraju, zgłoszony do KRS przez Tadeusza Jodłowskiego, Prezesa SR w Biłgoraju;

6)  Maciej Andrzej Mitera, SSR dla Warszawy-Woli, do 2018 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany w 2018 r. Prezes SR Warszawa-Śródmieście, zgłoszony do KRS przez Dariusza Drajewicza (nowowybranego członka KRS).

Wśród sędziów wybranych przez parlament nie znalazł się żaden sędzia sądu wojskowego i Sądu Najwyższego.

(IS)

Strona 2 z 212