• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

Nowy Zarząd – nowe twarze?

Krystian Markiewicz – Prezes „Iustitii”

orzekał w wydziale cywilnym SR w Katowicach, SR Katowice-Wschód w Katowicach, a następnie w wydziałach cywilnych SO w Katowicach. Od grudnia 2009 r. jest Prezesem Śląskiego Oddziału „Iustitii”. Od wielu lat związany jest z Katedrą Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jest tam adiunktem, a od 2014 r. doktorem habilitowanym. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego materialnego i prawa ustrojowego. Redaktor naczelny Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek kolegium redakcyjnego czasopism „Polski Proces Cywilny” oraz „ADR – Arbitraż i Mediacja”. Brał czynny udział w pracach Komisji Kody­fikacyjnej Prawa Cywilnego. Książka jego autorstwa pt. „Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym” (War­szawa 2013) została wyróżniona w konkursie „Przeglądu Sądowego” „Książki najbardziej przydatnej dla praktyki w 2013 r.”. Zdobył wraz z SSO Martą Szczocarz-Krysiak I wyróżnienie w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynacje projektu edukacyjnego wśród młodzieży szkolnej oraz powstanie i dystrybucję książki „apteczka prawna. Lex bez łez”.

Tomasz Marczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych

od 1997 r. orzeka w wydziale rodzinnym i nieletnich w SR w Bełchatowie. Od 2008 r. jest członkiem „Iustitii”, w latach 2010–2011 był członkiem Komisji Rewizyjnej „Iustitii”, a w latach 2011–2013 członkiem Zarządu „Iustitii” i przewodniczącym Zespołu Dyscyplinarnego. Od wielu lat jest żeglarzem i organizatorem spotkań użytkowników forum sędziów (www.sedziowie.net).

Wojciech Buchajczuk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

od początku służby sędziowskiej (2003 r.) orzeka w pionie karnym, w tym również w ramach delegacji w wydziale karnym odwoławczym SO w Warszawie. Jest sędzią SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydziału Karnego i jednocześnie Prezesem warszawskiego Oddziału „Iustitia” w Warszawie. W latach 2010–2013 był członkiem Zarządu „Iustitii”.

Bartłomiej Przymusiński – Rzecznik Prasowy

to jednocześnie Prezes Oddziału „Iustitii” w Poznaniu, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, IX Wydziału Gospodarczego. Urodził się w 1976 r., ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2000 r. W 2003 r. został asesorem sądowym w SR w Chrzanowie. Od 2007 r. sędzia SR w Chrzanowie, a od 2008 r. sędzia SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Ojciec dwóch synów w wieku 5 i 10 lat. Biegacz-amator, ukończył dwa półmaratony z rekordem życiowym 1:37.

Teresa Karczyńska-Szumilas – Członek Zarządu

to sędzia SO w Gdańsku, wizytator do spraw cywilnych i koordynator do spraw mediacji w sprawach cywilnych SO w Gdańsku. Wiceprezes Oddziału SSP „Iustitia” w Gdańsku, posiada dwójkę dzieci (jedno dorosłe, drugie prawie), dwa koty – Lilu i Ryszard Lwie Serce. Lubi podróże małe i duże i te bardzo duże (ostatnio Kuba) i swój ogród, czyta nałogowo i niewybrednie.

Małgorzata Dziemianowicz – Członek Zarządu

urodziła się 25.9.1964 r. jest sędzią SO w Białymstoku del. do WSA, Członkiem Zarządu i jednocześnie Wiceprezesem Oddziału „Iustitia” w Białymstoku. Przeszła drogę od pomocnika sekretarza sądowego, poprzez aplikację sądową, asesurę, aż do stanowiska sędziego SR w Suwałkach. Od 1.9.2001 r. była Przewodniczącą Wydziału Cywilnego. Dnia 1.4.2005 r. została sędzią Sądu Okręgowego w Suwałkach, a od 1.1.2006 r. sędzią Sądu Okręgowego w Białymstoku, skierowaną do orzekania w I Wydziale Cywilnym. Od 1.9.2015 r. została oddelegowana przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Aktualnie orzeka w I Wydziale Finansowym. Doświadczony wykładowca – szkoleniowiec aplikantów aplikacji adwokackiej i radcowskiej, Sędziów i Prokuratorów, a także członek komisji egzaminacyjnej (egzaminator z prawa cywilnego) do przeprowadzenia egzaminu rad­cowskiego z siedzibą w Białymstoku. Autorka publikacji „Interpretation of Negative Presequities for Disolving Marriage by Divorce” – Studies in Logic, Grammar and Retoric, 2013 i „New Courtroom Technologies” materiały pokonferencyjne, Uniwersytet w Białymstoku, 2013. Matka dwóch dorosłych synów.

Strona 1 z 212