• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

Nowy Zarząd – nowe twarze?

Rafał Puchalski – Członek Zarządu

sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, w którym pracuje od 1999 r. Na co dzień orzeka w wydziale karnym. Specjalizuje się w postępowaniach karno-skarbowych. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w swoim sądzie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego, ochrony danych osobowych oraz specjalistycznego studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zwolennik pozasądowych możliwości rozwiązywania sporów (ADR) oraz szerokiego ograniczenia kognicji sądów. Prezes Oddziału „Iustitia” w Przemyślu. Założyciel forum sędziów www.sedziowie.net. Prywatnie mąż oraz ojciec dwójki dzieci.

Małgorzata Stanek – Członek Zarządu

to sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego. Doświadczony wykładowca z zakresu procedury cywilnej, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz prawa materialnego podczas szkoleń dla sędziów, radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych. Wielbicielka biegania.

Arkadiusz Tomczak – Członek Zarządu

to sędzia V Wydziału WSA w Warszawie. Urodził się 19.6.1972 r. w Kętrzynie, absolwent WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu aplikacji sądowej w Warszawie, od 1998 r. do 2014 r. orzekał w wydziałach karnych kolejno: SR dla m.st. Warszawy, SR dla Warszawy-Żoliborza, SO w Warszawie. Od 2014 r. sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych: Prawo europejskie dla sędziów (UMCS w Lublinie), System ochrony praw człowieka w Polsce (UJ w Krakowie), Prawo karne materialne i procesowe (UJ w Krakowie). Od 2001 r. nieprzerwanie członek Oddziału Warszawskiego „Iustitii”. Żonaty, ojciec dwóch synów.

Tomasz Zawiślak – Członek Zarządu

jest jednocześnie Wiceprezesem Oddziału „Iustitii” we Wrocławiu. Nominację sędziowską otrzymał w 2003 r. do Sądu Rejonowego w Oleśnicy; od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, obecnie w IX Wydziale Cywilnym; specjalista ds. egzekucyjnych; autor kilku publikacji z zakresu postępowania cywilnego; od 2010 r. członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika SSP „Iustitia”.

(MK)

Strona 2 z 212