• Ważne pytania
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Obawiam się populistycznych haseł
z adw. Andrzejem Zwarą, Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej,
rozmawiają

Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
(inne teksty tego autora)

K.M., B.P.: Czy widzi Pan płaszczyznę wspólnych inicjatyw środowisk (korporacji) prawniczych, w szczególności adwokatów i sędziów? Czego te inicjatywy mogłyby dotyczyć?

A.Z.: Jak najbardziej. Myślę, że ta współpraca jest bardzo żywa. Widać to głównie w relacjach okręgowych rad adwokackich z sądami rejonowymi czy okręgowymi. Ale nie mogę również narzekać na dobrą współpracę na wyższym szczeblu. Sędziowie chętnie przyjmują zaproszenia na nasze konferencje, szkolenia, dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że w środowisku sędziowskim zauważalne były nasze liczne reakcje na złe pomysły legislacyjne. Krytykowaliśmy likwidację małych sądów, reagowaliśmy na próby ataku na niezawisłość sędziowską. Doskonałym polem współdziałania naszych środowisk jest chociażby obszar legislacji, w szczególności we wszelkiego rodzaju zmianach procesowych. Adwokatura silnie zabiega o to, by przepisy nie tylko ułatwiały pracę sądu, ale również
by były przyjazne dla obywatela. Należy poszukiwać na tym polu mądrych kompromisów, aby nie prowadzić do skutków odwrotnych do zamierzeń. Przykładem niech będzie wprowadzenie prekluzji dowodowej, która miała ułatwić pracę sądom, a finalnie okazało się, że sądy zasypywane były, ze zwykłej ostrożności, masą niepotrzebnych wniosków dowodowych. I zamiast mniejszej ilości pracy, doprowadzono do wzrostu obciążenia sędziego. My, praktykujący na salach sądowych, znamy skutki takich regulacji, niestety często legislatorzy i parlamentarzyści pozbawieni są takiej wiedzy.

* Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, prezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”.

** Sędzia Sądu Rejonowego Poznań–Stare Miasto w Poznaniu, prezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SSP „Iustitia”.

1 Zob. M. Pecyna, Deregulacja, czyli rozregulowanie zamiast nowoczesnego uregulowania zawodów prawniczych, Kwartalnik SSP „Iustitia” Nr 3/2013, s. 165 i n.

2 Zob. http://www.konferencja-reklama-adwokaci.pl.

3 Zob. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/199291.

4 Zob. http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/68660.

5 Zob. Stanowisko „Iustitii” wobec projektu założeń ustawy o biegłych sądowych:

http://iustitia.pl/opinie/745-stanowisko-iustitii-wobec-projektu-zalozen-ustawy-o-bieglych-sadowych.

Strona 4 z 41234