Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński

  • Trzeba się umieć postawić
    z prof. Ewą Łętowską,
    rozmawiają
  • Krystian Markiewicz: Jak Pani Profesor postrzega prawo? Prof. Ewa Łętowska: Interesuje mnie „błędologia”, czyli rozdźwięk w prawie pomiędzy tym jak jest i tym, jak być powinno. Szczególnie zwracam uwagę na błędy, dysfunkcjonalności, kontrproduktywność: tekstów prawa, jego mechanizmów i praktyki. Także sądowej. I o tym … Czytaj dalej

  • Sąd Najwyższy w obronie niezależności władzy sądowniczej
  • Od 1.1.2013 r., na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych1, z sądowej mapy Polski zniknęło 79 sądów rejonowych, które przekształcono w wydziały zamiejscowe. Zmiana ta wywoływała ogromne kontrowersje. Wprowadzenie … Czytaj dalej