• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 3 stycznia 2022.

Przemówienie po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski
(inne teksty tego autora)

To wspaniała inicjatywa „Tour de Konstytucja”, w ciągu kilku miesięcy obecna w ponad 120 miastach.

To adwokaci pro bono reprezentujący przed sądami ludzi bezzasadnie oskarżanych o naruszenie prawa, także szykanowanych sędziów i prokuratorów.

To Gabriela Łazarek z Cieszyna, stojąca samotnie z plakatem „Konstytucja” w każdy ostatni piątek miesiąca.

To milczący krzyk Piotra Szczęsnego, ofiary samospalenia, którego testament po latach stał się jeszcze bardziej dramatycznie aktualny.

To Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar i jego współpracownicy, przez minione 6 lat ostatni konstytu­cyjny organ państwa, który pozostał wierny złożonej przysiędze.

To prawidłowo powołani sędziowie oraz niezależni prokuratorzy szykanowani za przestrzeganie Konstytucji i prawa europejskiego. Pozbawiani prawa wykonywania zawodu. Pozbawiani ochrony w postaci immunitetu. Sędziowie bezpodstawnie niedopuszczani do orzekania lub przenoszeni na niższe stanowiska przez mianowanych po 2016 r. przez ­Ministra Sprawiedliwości prezesów sądów. Tylko dlatego, że wydają zgodne z prawem wyroki lub podejmują zgodne z prawem czynności urzędowe niemiłe władzy politycznej.

To są prokuratorzy dyscyplinarnie przenoszeni do innych sądów oddalonych setki kilometrów od miejsca zamieszkania. Szykanowani licznymi postępowaniami dyscyplinarnymi pod fałszywym zarzutem popełnienia deliktu dyscyplinarnego.

To właśnie ci sędziowie – oraz odważni, dzielni prokuratorzy – zrzeszeni są w stowarzyszeniach Iustitia, Themis i Lex Super Omnia. To oni w styczniu 2020 r. zorganizowali marsz 1000 tóg. Marsz, w którym wzięło udział 30 tys. osób, w tym sędziowie z całej Europy. Także obecni na dzisiejszej uroczystości sędziowie z Austrii. Bowiem od początku ­austriaccy prawnicy, dyplomaci, politycy – również obecni na tej sali – byli najwierniejszymi przyjaciółmi każdego obrońcy polskiej Konstytucji. Za to bardzo dziękuję.

Ci wszyscy obrońcy Konstytucji są ostatnią nadzieją, że Polska nie stanie się państwem konstytucyjnie upadłym. To szczególnie oni potrzebują wsparcia. Otrzymują od instytucji europejskich, organizacji pozarządowych, przyjaciół, ale także od nieznanych im osób i instytucji. Traktuję dzisiejszą nagrodę Der österreichische Verfassungspreis jako wyraz uznania dla polskich obrońców polskiej Konstytucji. Mam najgłębsze przekonanie, że jestem jedynie pośrednikiem tysięcy polskich obrońców Konstytucji, postawa i zaangażowanie których została uhonorowana tym szczególnym wyróżnieniem.

Vaclav Havel analizował „siłę bezsilnych”. Obrońcy polskiej Konstytucji nie są bezsilni. Są silni racjami absolutnymi, najwyższą lojalnością wobec Konstytucji, moralną przewagą nad prostactwem niszczenia.

„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy” to pierwsze słowa polskiego hymnu. Parafrazując: jeszcze Polska nie zginęła, póki ma takich obrońców Konstytucji. Także wśród austriackich przyjaciół.

Bardzo dziękuję za uwagę.

Wiedeń, 6.10.2021 r.

Strona 2 z 212