• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(18)/2014, dodano 4 marca 2015.

Raport ze spotkania Światowej Unii Sędziów i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów w Foz do Iguacu (Brazylia)

Dorota Marszałkowska
(inne teksty tego autora)

Znaczną część obrad poświęcono wyborom nowych władz. Zgodnie z uchwalonym Statutem2, wybory członków prezydium IAJ, a także przewodniczących grup regionalnych, odbywają się co 2 lata. Wprowadzone zmiany w statucie w 2012 r. spowodowały, że wybory do prezydium IAJ mają zastosowanie tylko do tych członków, którym mija kadencja. Tym razem był to Prezes IAJ, Wiceprezes oraz sześciu członków prezydium. W wyborach tajnych nowym Prezesem IAJ została Kristina ­Crespo z Urugwaju – dotychczasowy Wiceprezes, a nowymi członkami: Rafael de ­Menezas (grupa Iberoamerykańska), Jose Manuel Igreja Matos (EAJ), Cagney Musi (grupa Afrykańska), Christphe Regnard (EAJ, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów), Duro Sesa (EAJ), Gaetano Pacone (grupa reszty świata – NAO).

Z pozostałych zagadnień poruszanych na zjeździe zaznaczenia wymaga kwestia przystąpienia nowych państw do IAJ, którymi zostały Egipt i Lesotho, co zwiększyło liczbę krajów skupionych w unii do 83. Szykują się zmiany Statutu IAJ w przedmiocie udzielania pełnomocnictwa do głosowania oraz przyjęcia procedur regulujących monitorowanie kandydatów na członków IAJ. Projekty tych zmian mają zostać przesłane stowarzyszeniom do konsultacji drogą mailową w najbliższym czasie.

Następne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów odbędzie się w Gdańsku w dniach 14–17.5.2015 r.

* Autorka jest sędzią Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, członkiem zarządu głównego SSP „Ius¬titia”, Przewodniczącą Zespołu ds. Międzynaro-dowych Stowarzyszenia.

1 Wszystkie powoływane w niniejszym raporcie rezolucje, listy do władz i oświadczenia EAJ i IAJ znaleźć można na stronie internetowej Światowej Unii Sędziów www.uim-iaj.com.

2 Dostępny na: www.ium-iaj.com.

Strona 3 z 3123