• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Sprawozdanie z konferencji „Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego”, Warszawa, 5.11.2013 r.

Edyta Bronowicka
(inne teksty tego autora)

W dniu 5.11.2013 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego”, zorganizowana przez Redakcję Kwartalnika „Iustitia” oraz Wydawnictwo C.H.Beck.

Konferencję prowadził sędzia dr Krystian Markiewicz, Redaktor Naczelny Kwartalnika „Iustitia”, Wydawnictwo C.H.Beck reprezentował Dyrektor Zarządzający Wojciech Bierwiczonek, prelegentami zaś byli dr Monika Wałachowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia dr Aneta Łazarska z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, biegły sądowy Arkadiusz Banasik i radca prawny Michał Ziemiak z Polskiej Izby Ubezpieczycieli.

Problematyka najmu pojazdów zastępczych stała się wyjątkowo istotna z uwagi na lawinowy wzrost liczby spraw wpływających do sądów z powództw firm zawodowo zajmujących się wynajmem aut zastępczych osobom poszkodowanym w wyniku kolizji drogowych, likwidującym szkodę z OC sprawcy wypadku. Firmy te w drodze cesji nabywają od poszkodowanych roszczenia przeciwko ubezpieczycielom sprawców szkód i następnie dochodzą swych roszczeń w drodze sądowej. Liczba tych spraw sięga już kilku tysięcy pozwów rocznie w sądach warszawskich, stając się główną przyczyną blokowania dostępu do sądów innym przedsiębiorcom. Kontrowersje z tego typu sprawami związane są głównie z wysokością stawek czynszu najmu żądanych przez wypożyczalnie od ubezpieczycieli, a ponadto z czasem trwania naprawy uszkodzonych samochodów, który przekłada się na czas korzystania z auta zastępczego.

Pierwszy wykład wygłosiła dr Monika Wałachowska, która omówiła kwestie teoretyczne związane z pojęciem szkody, podkreślając m.in., że szkodą
nie jest – w polskim systemie prawnym – utrata posiadania. W szczególności odróżnić należy utratę posiadania od utraty możności korzystania z rzeczy. Utrata możności korzystania z rzeczy jest to, co do zasady, szkodą niemajątkową i w polskim systemie prawnym brak jest podstawy prawnej do jej naprawienia. Natomiast mogą się z nią wiązać następstwa natury majątkowej. Szkodą mogą być więc koszty najmu pojazdu zastępczego, jednak nie wszystkie koszty, a jedynie takie, które:

a)   były realnie poniesione,

b)   były ekonomicznie uzasadnione,

c)   i były to koszty celowe.

Strona 1 z 212