• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Sprawozdanie z konferencji „Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego”, Warszawa, 5.11.2013 r.

Edyta Bronowicka
(inne teksty tego autora)

Doktor Wałachowska podkreśliła konieczność zachowania proporcji pomiędzy korzyścią wierzyciela a obciążeniem dłużnika. Jako drugi głos zabrał sędzia dr Krystian Markiewicz. Przypomniał on, że ze statystyk wynika, iż ilość kolizji drogowych w skali roku sięga liczby 400 000. Poruszył on również problem właściwości sądów
w kontekście art. 20 ustawy z 22.3.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1, a ponadto omówił kontrowersje związane z ustaleniem, czy tego typu sprawy mają charakter spraw gospodarczych, przywołując m.in. treści orzeczenia SN w sprawie III CZP 69/122, przesądzającej, że są to sprawy gospodarcze.

Kolejny prelegent – sędzia dr Aneta Łazarska omówiła problemy praktyczne pojawiające się w orzecznictwie oraz wskazała na sposób rozwiązania tych problemów
w orzecznictwie sądów niemieckich, przedstawiając tabelę stawek za najem pojazdów różnych klas na różnych rynkach lokalnych. Konsekwencją tego było przedstawienie propozycji, by tego typu tabela sporządzona również została na potrzeby orzecznictwa polskiego, co pozwoliłoby na chociażby częściowe ograniczenie sporu pomiędzy wypożyczalniami pojazdów a ubezpieczycielami.

W następnej kolejności wypowiedział się Arkadiusz Banasik – biegły sądowy z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Omówił on sposób liczenia czasu naprawy przez biegłych, podkreślając, że liczy się nie tylko technologiczny czas naprawy, ale również wszelkie czynności organizacyjne związane z naprawą.

Jako ostatni głos zabrał mecenas Michał Ziemiak z Polskiej Izby Ubezpieczycieli. Wskazał on na możliwość opracowania tabeli stawek analogiczną do tej, którą stosuje się w Niemczech. Omówił również kontrowersje związane z odpowiedzią na pytanie, czy poszkodowany to konsument, w szczególności w rozumieniu art. 221 KC.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko sędziów, ale również innych przedstawicieli świata prawniczego oraz mediów, a jej efektem było pojawienie się postulatów i pomysłów jak ograniczyć problem roszczeń wypożyczalni aut oraz przyspieszyć procedowanie w tego typu sprawach. Niewątpliwie ewentualne zmiany nastąpią po upływie znacznego czasu i – jak wskazali uczestnicy konferencji – mogą wymagać ingerencji ustawodawcy.

 

Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, prezesem Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów “Iustitia”.

1 T. jedn.: Dz.U. z 2003 r. poz. 392 ze zm.

2 Uchwała SN z 16.11.2012 r., III CZP 69/12, Legalis.

Strona 2 z 212