• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Rady Administracyjnej MEDEL1 – Turyn, 19–20.3.2010 r.

Łukasz Piebiak
(inne teksty tego autora)

W dniu 19.3.2010 r. odbyło się posiedzenie Rady Administracyjnej MEDEL. W ramach posiedzenia Rady najbardziej istotną dla SSP „Iustitia” kwestią było potwierdzenie woli zorganizowania międzynarodowej konferencji, która po raz pierwszy ma się odbyć w Polsce i której współorganizatorem będzie „Iustitia” (wraz ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP). W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące daty tego wydarzenia – najpewniej konferencja odbędzie się w drugiej połowie marca 2011 r. w Warszawie.

Z innych informacji należy odnotować przyjęcie do MEDEL Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów z Turcji – YARSAV2 oraz omówienie kryzysu sądownictwa serbskiego (zob. poniżej). Przedstawiciel sędziów z Hiszpanii omówił problemy związane z postępowaniem karnym toczącym się przeciwko znanemu sędziemu Baltasarowi Garconowi (zasłynął z powodu ścigania Augusto Pinocheta oraz prób podejmowania dochodzeń w sprawach związanych z okresem hiszpańskiej wojny domowej oraz dyktatury generała ­Franco), zaś reprezentant Francji przedstawił informację dotyczącą protestu sędziów przeciwko próbom wprowadzenia nieprzemyślanych i szkodliwych zmian we francuskiej procedurze karnej (zob. zamieszczona poniżej relacja sędziego Emila Szczepanika). Przyjęto rezolucję sprzeciwiającą się proponowanym zmianom.

W dniu 20.3.2010 r. reprezentanci MEDEL uczestniczyli w Mediolanie w marszu upamiętniającym ofiary przestępczości zorganizowanej, w tym włoskiej mafii. Zgromadziło się tam kilkadziesiąt tysięcy osób zcałej Europy. Odbyło się także spotkanie dotyczące projektu wprowadzenia, jako ogólnoeuropejskiej inicjatywy obywatelskiej (zgodnie z Traktatem Lizbońskim), zasady konfiskaty majątków zgromadzonych przez przestępców z przeznaczeniem na potrzeby społeczności lokalnej (Fundacja LIBERA-FLARE doprowadziła do uchwalenia tego rodzaju ustawy we Włoszech). n


* Autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, prezesem zarządu Oddziału Warszawskiego i członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia.

1 Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertes – Sędziowie i Prokuratorzy dla Wolności i Demokracji; http://medelnet.org.

2 http://www.yarsav.org.tr.