Łukasz Piebiak

 • Stowarzyszenia i związki zawodowe sędziów
 • W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia odnoszące się do możliwości zakładania związków zawodowych i prowadzenia działalności związkowej przez sędziów (w tym prawa do strajku), jak również tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń sędziów w Polsce i na świecie. Autor wskazuje na normy … Czytaj dalej

 • System sądownictwa Republiki Austrii
 • Podstawowe zasady systemu austriackiego to prawo do sądu sprawowanego przez niezawisłych sędziów w sądzie wskazanym ustawą, prawo do odwołania się od wyroku i udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów wynikają z art. 87 i … Czytaj dalej

 • System sądownictwa Republiki Austrii
 • Podstawowe zasady systemu austriackiego to prawo do sądu sprawowanego przez niezawisłych sędziów w sądzie wskazanym ustawą, prawo do odwołania się od wyroku i udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziów wynikają z art. 87 i … Czytaj dalej

 • Turcja
 • W Turcji z inicjatywy rządzącej i dysponującej większością parlamentarną Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w dniu 7.5.2010 r. doszło do uchwalenia zmian w Konstytucji z 1982 r. Konstytucja ta już w pierwotnym brzmieniu nie dawała wielu gwarancji niezależności tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Zmiany uchwalone w maju w opinii YARSAV1 doprowadzą do … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE
  • czytaj dalej
  • Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed ETPCz ze statusem „pilne”
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria