• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Sprawozdanie ze Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów 12–16.11.2017 r., Santiago de Chile

Bogdan Jędrys
(inne teksty tego autora)

Santiago de Chile zostało wybrane na miejsce 60. Spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów1, w którym uczestniczyli sędziowie ze wszystkich kontynentów. Odbyło się ono w dniach 12–16.11.2017 r. Organizatorami spotkania było: Stowarzyszenie IAJ oraz Narodowe Stowarzyszenie Sędziów Chilijskich.

Stowarzyszenie IAJ to międzynarodowa organizacja o charakterze zawodowym, globalnym i apolitycznym, która zrzesza krajowe stowarzyszenia sędziów z 85 krajów na całym świecie. Zostało ono założone w Salzburgu w Austrii w 1953 r. Głównym celem Stowarzyszenia jest globalne zabezpieczenie niezależności sądownictwa jako podstawowego gwaranta poszanowania wolności i praw człowieka.

Stowarzyszenia krajowe, które tworzą tę organizację, są podzielone na reprezentatywne grupy sędziów z pięciu Kontynentów.

Stowarzyszenie IAJ jest obecnie organem konsultacyjnym Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W październiku 2016 r. podczas spotkania w Meksyku, Christophe Regnard, sędzia Francji i Giacomo Oberto, sędzia cywilny Trybunału Turyńskiego, zostali wybrani na prezydenta i sekretarza generalnego Stowarzyszenia na okres 2 lat.

W trakcie konferencji w Santiago odbyło się szereg spotkań delegatów poświęconych głównie pracom polegającym na aktualizacji Powszechnej Karty Sędziego2 oraz zagrożeniom dla sądownictwa w poszczególnych krajach, a także seminarium zatytułowane: „Zarządzanie sądownictwem a niezależność sędziów”.

Przebieg Spotkania przedstawiał się następująco:

1)  11.11.2017 r. miało miejsce spotkanie Prezydium Stowarzyszenia IAJ;

2)  12.11.2017 r. odbyły się spotkania Grup Kontynentalnych: Europejskiej, Ibero – Amerykańskiej, Afrykańskiej i Azjatyckiej, a także drugie spotkanie Prezydium Stowarzyszenia IAJ;

3)  13.11.2017 r. miała miejsce oficjalna ceremonia otwarcia z udziałem członków rządu i parlamentarzystów z Chile, a także spotkanie Komitetu Stowarzyszenia oraz spotkania Grup Studyjnych Stowarzyszenia;

4)  14.11.2017 r. odbyło się drugie spotkanie Komitetu Stowarzyszenia;

5)  15.11.2017 r. odbyło się seminarium zatytułowane: „Zarządzanie sądownictwem a niezależność sędziów” oraz kolejne spotkanie Prezydium Stowarzyszenia, a także Grup Studyjnych Stowarzyszenia;

6)  16.11.2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie Komitetu Stowarzyszenia, podczas którego władze Stowarzyszenia wskazały, miejsce kolejnego spotkania w 2018 r., wskazując na Maroko.

Strona 1 z 212