• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Uchwały Zebrania Przedstawicieli

Uchwała Nr 5 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów o sytuacji pracowników sądów

Zebranie Przedstawicieli po raz kolejny popiera uzasadnione żądania pracowników administracyjnych wymiaru sprawiedliwości, których sytuacja finansowa od kilku lat ulega systematycznemu pogorszeniu. Wynagrodzenia pracowników zostały faktycznie zamrożone, pomimo stałego wzrostu kosztów utrzymania (…).

Uchwała Nr 6 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów o warunkach szkolenia sędziów

Zebranie Przedstawicieli wyraża głębokie zaniepokojenie próbami czynienia oszczędności budżetowych kosztem szkolenia zawodowego sędziów.

Art. 82a PrUSP nakłada na wszystkich sędziów obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych (…).

Wszelkie próby ograniczania możliwości organizowania szkoleń sądom okręgowym i apelacyjnym przez wydawanie zarządzeń nadzorczych, ograniczanie środków finansowych czy też kierowanie do sądów pism przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości budzą zdecydowany sprzeciw.

Uchwała Nr 7 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w sprawie niewykonania Uchwały Nr 2 z 2.3.2012 r.

Zebranie Przedstawicieli zobowiązuje ponownie organy zwołujące Zebranie do wykonania Uchwały Nr 2 z 2.3.2012 r. dotyczącej doręczania we wskazanym w niej terminie projektu regulaminu Zebrania, stwierdzając, że przy zwoływaniu obecnego Zebrania Minister Sprawiedliwości, będący organem zwołującym, do uchwały tej się nie zastosował. (BP)

1 Pełna treść dostępna na: www.iustitia.pl.

Strona 3 z 3123