• Konferencja „Iustitii”
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

Wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce

dr Tomasz Baran i Aleksander Wysocki
(inne teksty tego autora)

Z inicjatywy Kwartalnika SSP „Iustitia” i Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, agencja badawcza Maison&Partners we współpracy z Warsaw Enterprise Institute przeprowadziła ogólnopolskie badanie świadomości prawnej oraz postrzegania instytucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości na tle innych instytucji i urzędów publicznych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane w dniach 29.1.–1.2.2016 r. na panelu Ariadna metodą CAWI. Zastosowano próbę losowo-kwotową liczącą N=1108 osób, gdzie kwoty zostały dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.
[hidepost]

Na początku zaprezentowano badanym listę 28 różnych instytucji i urzędów publicznych prosząc o zaznaczenie tych, którym ufają najbardziej. Jak pokazuje poniższy wykres (Ryc. 1), liderami rankingu okazały się Straż Pożarna (65%), Wojsko (35%) i Pogotowie ratunkowe (31%). Instytucje związane z wymiarem sprawiedliwość zajęły znacznie dalsze pozycje, dużo niższe niż Policja (23%) – Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny wskazało po 11% badanych, a pozostałe nie przekroczyły 4%.

Ryc. 1. Którym urzędom lub instytucjom publicznym w Polsce ufasz najbardziej?

 

Analogicznych wyników dostarczyła szczegółowa ocena, gdzie badani wyrażali swoje zaufanie w odniesieniu do każdej instytucji na skali (Ryc. 2).

Ryc. 2. Na ile ufasz lub nie ufasz podanym poniżej urzędom i instytucjom publicznym w Polsce?

[/hidepost]