dr Tomasz Baran i Aleksander Wysocki

  • Wizerunek wymiaru sprawiedliwości w Polsce
  • Z inicjatywy Kwartalnika SSP „Iustitia” i Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, agencja badawcza Maison&Partners we współpracy z Warsaw Enterprise Institute przeprowadziła ogólnopolskie badanie świadomości prawnej oraz postrzegania instytucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości na tle innych instytucji i urzędów publicznych w … Czytaj dalej

  • Diagnoza wiedzy prawnej Polaków
  • Trudno oprzeć się wrażeniu, że dyskusje dotyczące świadomości prawnej odbywają się nierzadko w ­atmosferze załamywania rąk i wzajemnego obwiniania się za istniejący stan rzeczy. Proponujemy odciąć się od tej praktyki i zacząć od początku. Jako punkt wyjścia proponujemy diagnozę świadomości … Czytaj dalej