• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

XXI Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

W dniach 1–3.4.2016 r. w Ołtarzewie odbyło się XXI Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, podczas którego dokonano wyboru nowego prezesa Stowarzyszenia. Został nim Krystian Markiewicz. Na Zebraniu przyjęto również m.in. dwie uchwały programowe.

Zebranie Delegatów otworzyła Pierw­sza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. Odniosła się do aktualnych problemów sądownictwa i wyraziła nadzieję, że nowo wybrane władze Stowarzyszenia uświadomią społeczeństwu, że niezależne sądy i niezawiśli sędziowie leżą w jego własnym interesie.

Drugi dzień Zebrania rozpoczął się wystąpieniami kolejnych gości. Byli to Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski, który zadeklarował chęć bliskiej współpracy KRS ze wszystkimi stowarzyszeniami sędziowskimi.

Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak. Przedstawił część założeń przygotowywanej w ministerstwie sprawiedliwości reformy sądownictwa. Wspominał o planach spłaszczenia struktury sądów powszechnych poprzez ograniczenie jej do dwóch szczebli, tj. sądów I i II instancji. Poinformował o planach likwidacji wydziałów oraz przewodniczących wydziałów w sądach I instancji, konieczności przeprowadzenia ponownego procesu nominacyjnego wszystkich sędziów oraz zaprzeczył, by miały miejsce plany usuwania sędziów orzekających przed 1989 r. Poinformował, że w pracach nad reformą biorą udział sędziowie: Paweł Zwolak z Janowa Lubelskiego, Paweł Mroczkowski z Janowa Lubelskiego, Henryk Walczewski z Krakowa, Remigiusz Guz z Wodzisławia Śląskiego, a ponadto w części prac uczestniczyła Urszula Klejnowska-Musiołek z Lwówka Śląskiego i ekspert z SGH Kamil Jański.

Kolejnym gościem Zebrania Delegatów był Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek. Przedstawił pomysł na uzyskanie efektu spłaszczenia struktury sądownictwa poprzez uzależnienie stawek awansowych wyłącznie od stażu pracy oraz sprzeciwił się zmianom strukturalnym, poddając pod rozwagę wzmocnienie roli prezesów sądów apelacyjnych.

Ostatnim gościem w Ołtarzewie był zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Sławomir Pałka, który poinformował o postępach w realizacji projektu „Dom Sędziego Seniora”.

Po zakończeniu wystąpień gości członkowie Zebrania przystąpili do realizacji kolejnych punktów porządku dziennego. Przyjęto m.in. sprawozdanie finansowe za rok 2015, a następnie udzielono absolutorium wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu Stowarzyszenia, tj. Maciejowi Strączyńskiemu, Mariuszowi Królikowskiemu, Jolancie Korwin-Piotrowskiej, Barbarze Zawiszy, Hannie Kaflak-Januszko, Łukaszowi Piebiakowi, Dorocie Marszałkowskiej, Ryszardowi Rutkowskiemu, Andrzejowi Skowronowi i Piotrowi Wanglerowi.

Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia. Jedynym kandydatem był Krystian Markiewicz. Po przedstawieniu swojej kandydatury i odpowiedziach na pytania delegatów, wymienił zespół osób, które wyraziły chęć pracy na rzecz Stowarzyszenia w charakterze członków Zarządu. Byli to: Wojciech Buchajczuk (Warszawa), Tomasz Zawiślak (Wrocław), Teresa Karczyńska-Szumilas (Gdańsk), Bartłomiej Przymusiński (Poznań), Małgorzata Stanek (Łódź), Tomasz Marczyński (Piotrków Tryb.), Małgorzata Dziemianowicz (Białystok), Arkadiusz Tomczak (Warszawa), Rafał Puchalski (Przemyśl). Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono więcej kandydatur na członków Zarządu.

Strona 1 z 212