• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Zebranie Delegatów SSP Iustitia

W apelu czytamy m.in.:

„Apelujemy do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa (tzw. neo-KRS).

Jest to niezbędne do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu. Polska neo-KRS w praktyce swojego funkcjonowania wielokrotnie udowodniła już, że jest organem realizującym oczekiwania władzy, która wybrała sędziów do jej składu. Przez ostatnie lata bezpardonowego ataku na gwarancje niezawisłości sędziów nie zajęła stanowiska w obronie tej wartości. Przeciwnie, czynnie wspierała systematyczne osłabianie niezależności władzy sądowniczej, przede wszystkim poprzez udział w nielegalnej procedurze nominacyjnej sędziów, co prowadzi do rażącego naruszenia art. 6 EKPCz i art. 47 KPP –wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach Dolińska-Ficek, Ozimek, sprawa Advance Pharma.(…)”3.

W trakcie Zebrania odczytano list sędziego Murata Arslana – tureckiego sędziego i prezesa tureckiego Stowarzyszenia Sędziów skazanego na 10 lat więzienia.

List XXIX Zebraniu Iustitii odczytał turecki sędzia Orhan Karabacak, który zdołał uciec z Turcji przed aresztowaniem. Swoje wystąpienie rozpoczął słowami skierowanymi do polskich sędziów: „Staliście się pionierami w naszej walce. Uczymy się od was jak walczyć o niezależność sądownictwa. Staliście się wzorcami dla świata”.

W liście czytamy między innymi :

„Szanowni Koledzy/Prawdziwi Przyjaciele

Piszę ten list, aby wyrazić moją najgłębszą wdzięczność za niezachwiane wsparcie i niestrudzone wysiłki, które okazaliście mnie i innym tureckim kolegom w naszych trudnych czasach. Byliście dla nas wszystkich latarnią nadziei i siły, a Wasz wkład znacząco wpłynął na nasze życie, szczególnie dla tych, którzy od lat przebywają w więziennych celach. (…). Szczególną wdzięczność kieruję do polskich przyjaciół za ich niestrudzone wysiłki i niezłomną postawę w czasie mojej ciężkiej próby oraz niezwykły wkład w naszą sprawę. Życzę Państwu udanej i owocnej konferencji i proszę przyjąć moje serdeczne uznanie i najgłębszy szacunek. (…)”4.

IS

1 Całość relacji z zebrania na stronie: https://www.iustitia.pl/4686-xxix-zebranie-delegatow-ssp-iustitia-w-oltarzewie-pod-haslem-zbuduj-z-nami-nowoczesne-sadownictwo.

2 Całość uchwały pod adresem: https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/4678-uchwaly-xxix-zwyczajnego-zebrania-delegatow-ssp-iustitia-w-oltarzewie.

3 Całość apelu pod adresem: https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/4679-apel-sedziow-oraz-prokuratorow-polskich-i-europejskich-zebranych-podczas-xxix-zebrania-delegatow-stowarzysze-nia-sedziow-polskich-iustitia-do-komisji-europejskiej-o-natychmiastowe-wszczecie-postepowania-przeciwnaruszeniowego-w-zwiazku-z-funkcjonowaniem-neo-krs.

4 List dostępny na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4680-list-od-murata-arslana-tureckiego-sedziego-prezesa-tureckiego-stowarzyszenia-sedziowskiego-skazanego-na-10-lat-wiezienia.

Strona 2 z 212