• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Czy jest alternatywa dla sędziowskiego samorządu?

Krzysztof Romuald Kozłowski
(inne teksty tego autora)

Krzysztof Romuald Kozłowski – autor jest sędzią Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem.

1 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej jako: PrUSP.

2 J. Ignaczewski, Wymiar sprawiedliwości – teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2008.

3 Zob. J. Gudowski, Historia sądownictwa powszechnego na ziemiach polskich [w:] 90-lecie odrodzonego sądownictwa w Polsce. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2007.

4 T. jedn.: Dz.U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40 ze zm.; dalej jako: PrUSP28.

5 T. jedn.: Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.; dalej jako PrUSP85.

6 Zob. uzasadnienie wyroku TK z 15.1.2009 r., K 45/07, pkt 1, 2, 3, Dz.U. z 2009 r. Nr 9, poz. 57.

7 D. Wysocki, Sądy: niesprawiedliwość w sprawiedliwości, Rzeczp. z 22.12.2009 r.

8 B. Kostyk, Patologia samorządu sędziowskiego, „Prawo Europejskie w praktyce” Nr 7–8(49/50)/2008, s. 15–21.

9 A. Zoll, Ostrożnie ze zmianami prawa, „Na wokandzie. Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości” Nr 2/2010, s. 63.

10 Wyrok TK z 15.1.2009 r., zob. przyp. 8.

11 Ibidem.

Strona 5 z 512345