• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Czy mamy jeszcze w Polsce sądy?


1 Rozporządzenie z 25.10.2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, Dz.U. poz. 1223; dalej jako: SądyR2012.

2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, Dz.U. Nr 180, poz. 1508; dalej jako: SądyR2002.

3 Dz.U. Nr 54, poz. 496.

4 Dz.U. Nr 18, poz. 99.

5 Dz.U. Nr 15, poz. 54.

6 Dz.U. Nr 62, poz. 324; dalej jako: SądyR1985.

7 Dz. U. Nr 70, poz. 352.

8 Dz.U. Nr 56, poz. 335.

9 Dz.U. Nr 64, poz. 375.

10 Dz.U. Nr 160, poz. 1064.

11 Dz.U. Nr 166, poz. 1253.

12 Dz.U. Nr 64, poz. 654; .

13 Dz.U. poz. 1121.

14 Dz.U. Nr 444, poz. 515.

15 Dz.U. Nr 64, poz. 654.

Strona 3 z 3123