• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?

W dniu 17.6.2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt.: „Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?”, zorganizowana przez Redakcję Kwartalnika SSP „Iustitia” oraz Wydawnictwo C.H. Beck. Pytanie postawione w tytule konferencji i, jak się okazuje, możliwe różnorodne na nie odpowiedzi, zdają się budzić w środowisku prawniczym duże emocje. Swoje poglądy na wskazany temat przedstawili (w kolejności wystąpień): sędzia SR dr Krystian Markiewicz, sędzia TK prof. Marek Zubik, Prezes SN prof. Tadeusz Ereciński, prof. Andrzej Skoczylas – Biuro Orzecznictwa NSA. Wypowiedzi te, jak i wybrane głosy w dyskusji, prezentujemy mając nadzieję, że stanowić będą asumpt do dalszej debaty, także na łamach Kwartalnika.

Redakcja

Krystian Markiewicz
Dlaczego kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?

Marek Zubik
Legislacyjne uwarunkowania prac nad kodyfikacją prawa ustrojowego organów władzy sądowniczej

Tadeusz Ereciński
Rola Sądu Najwyższego w systemie sądów powszechnych

Andrzej Skoczylas
Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce

Andrzej Śmieja, Piotr Rylski, Adam Kanafek, Bartłomiej Przymusiński
Głosy w dyskusji