• Ważne pytania
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Nadmierna rutyna jest niebezpieczna
z prof. UŚ dr. hab. Maciejem Szpunarem,
rozmawiają

Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
(inne teksty tego autora)

K.M., B.P.: Czy uważa Pan, że szkolenia KSSiP w tym zakresie są dostępne i dobre?

M.S.: Trudno jest mi oceniać działalność KSSiP, gdyż w niewielu szkoleniach brałem udział. Moim zdaniem, działalność szkoły nie powinna ograniczać się do nauczania „klasycznych” przedmiotów prawniczych jak prawo cywilne i karne. Powinna obejmować również te dziedziny prawa, które rzadko są przedmiotem zainteresowania sądów, ale które decydują o poziomie ochrony praw w naszym kraju. Mam tu na myśli nie tylko prawo Unii, ale także prawo konstytucyjne, system ochrony praw człowieka oraz prawo prywatne międzynarodowe. Wydaje mi się, że szkoła spełnia w tym zakresie swoją rolę.

K.M., B.P.: Na ile będzie w najbliższych latach rosnąć rola TS w zakresie ochrony praw podstawowych?

M.S.: Trybunał Sprawiedliwości coraz częściej odwołuje się w swoim orzecznictwie do KPP. Akcesja Unii do EKPCz również wpłynie znacząco na poziom ochrony praw człowieka w orzecznictwie sądowym. Nie mam wątpliwości, że prawa człowieka znajdą swoje stałe miejsce w judykaturze sądów państw członkowskich.

K.M., B.P.: Polska przyłączyła się do protokołu brytyjskiego do Karty Praw Podstawowych. Czy wobec tego dokument ten stanowi jakieś novum w polskim porządku prawnym?

M.S.: Myślę, że praktyczne znaczenie przystąpienia Polski do protokołu brytyjskiego nie jest znaczące. Wskazują na to pośrednio choćby niektóre orzeczenia Trybunału. W wielu przypadkach trudno ocenić, czy konkretne uprawnienie strona wywodzi z samej Karty Praw Podstawowych, czy także z ogólnych zasad prawa unijnego lub EKPCz.

K.M., B.P.: Dla wielu prawników podział na teoretyków i praktyków ma znaczenie decydujące. Jakie jest Pańskie stanowisko w tej kwestii?

M.S.: Sam uważam siebie za praktyka i teoretyka, więc trudno oczekiwać, abym uznał tego rodzaju podział za istotny. Złym prawnikiem jest zarówno teoretyk ignorujący praktyczny wymiar stosowania prawa, jak i praktyk zamykający oczy na rozwój doktryny prawa. Nikt nie może być omnibusem, natomiast do istoty zawodu prawnika zaliczam otwartość oraz umiejętność dostrzegania nowych zjawisk, które pojawiają się w otaczającej nas rzeczywistości.

K.M., B.P.: Czy będzie Pan kontynuował działalność akademicką?

M.S.: Na uniwersytecie musiałem wziąć urlop bezpłatny, ale mam nadzieję, że starczy mi czasu na odrobinę działalności akademickiej.

Krystian Markiewicz – Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, prezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”.

Bartłomiej Przymusiński – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, prezes Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SSP „Iustitia”.

Strona 3 z 3123