• Ważne pytania
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Sędzia, który się boi
– nie jest już sędzią
wywiad z SSA w Warszawie Marzanną Piekarską-Drążek rozmawiają

Edyta Bronowicka i Tomasz ­Zawiślak
(inne teksty tego autora)

E.B., T.Z.: Proces zawłaszczania sądów przez władzę polityczną trwa już kilka lat. Skąd czerpać siłę do walki o wolne sądy?

M.P.-D.: Siłę do walki o wolne sądy należy czerpać z istoty służby sędziowskiej: „Ślubuję służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa (…), kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Czerpiemy siłę z przekonania, że wolne sądy, to wolni ludzie – to gwarancja praw podstawowych obywateli, ostatni bastion zabezpieczający ich przed opresyjnością władzy i przesunięta aż do nas granica demokratycznego Państwa.  Nie możemy zawieść pokładanych w nas nadziei.

Mimo ataku, którego doświadczamy z coraz większą siłą, nie tracimy z oczu strat, które ponoszą inne grupy zawodowe: wyrzucona służba cywilna, odesłani z czynnej służby znakomici dowódcy wojskowi, fachowi policjanci i funkcjonariusze innych służby, lekceważeni lekarze, „dyscyplinowani” nauczyciele, a wreszcie zwykli obywatele demonstrujący swój sprzeciw, w tym różnego rodzaju mniejszości. Oni doświadczają takiej represyjności aparatu państwowego i są tak bezradni, że nie śmiem porównywać ich krzywdy, zwłaszcza młodzieży, do naszych strat.

Ich walka jest naszą siłą, ich potrzeba wolności, równości i sprawiedliwości, jest naszym zobowiązaniem.

Moja siła to:

•    młodzież na ulicach z kartkami zapisanymi ręcznie: „WOLNOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA, KONSTYTUCJA”;

•    Marsz Tóg i obecność sędziów z całej Europy;

•    sędzia turecki – uciekinier ze swojego kraju – który stał wtedy na stopniach pomnika Powstańców Warszawy, który przestrzegał przed despotami, to siła jego Kolegów w więzieniach;

•    nieugięcie praworządna postawa młodych sędziów;

•    wystąpienie Pana Prezesa Stanisława Zabłockiego w Senacie o służbie i służebności;

•    nieustanna obecność i wsparcie Pana Profesora Adama Strzembosza i całego grona wybitnych profesorów prawa;

•    praca stowarzyszeń sędziowskich, postawa niezależnych prokuratorów, wsparcie fundacji i inicjatyw obywatelskich w obronie wolnych sądów;

•    postawa Rzecznika Praw Obywatelskich Profesora Adama Bodnara;

•    bezinteresowna pomoc adwokatów i radców prawnych;

•    wsparcie naszych rodzin;

•    solidarność – wiara w dobro – ufność ludzi, że wytrwamy.

Tyle źródeł siły to bardzo dużo, więc trwamy.

 * Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

** Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia.

Strona 3 z 3123